facebook
Jesteś na → Strona główna→ Regulamin

Regulamin

Regulamin

$ 1. Słownik pojęć wykorzystanych w niniejszym regulaminie
Serwis/Portal – Portal internetowy znajdujący się pod domeną www.lgdkreatywni.pl
Gość – użytkownik nie zarejestrowany (nie posiadający konta), mogący przeglądać  sylwetki oraz prace zamieszczone przez Użytkowników.
Użytkownik – użytkownik zarejestrowany (posiadający konto), który może dodawać Wyroby, ich opis, cenę oraz zdjęcia (będące jego własnością) bez określonego limitu.
Login/Nazwa Użytkownika – jest ciągiem znaków wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji do Serwisu lgdkreatywni.pl, jeszcze na etapie tworzenia konta, które składają się na niepowtarzalną (na tym portalu) Nazwę Użytkownika. Login/Nazwa Użytkownika są danymi nie podlegającym zmianie.
Materiały – Zamieszczane dobrowolnie przez Użytkownika zdjęcia (będące jego własnością) oraz Wyroby
Dane Adresowe – Dane Adresowe podane dobrowolnie przez Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie. Zgromadzone w ramach formularza znajdującego się na koncie Użytkownika, przetwarzane zgodnie z regulaminem.

$2 Warunki uczestnictwa
1.    Użytkownikami serwisu lgdlkreatywni.pl mogą być kobiety i mężczyźni zamieszkali na  obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska, LGD „Morawskie Wrota” oraz LYSKOR, znajdujący się w bazie twórców lokalnych, m.in. podmioty (np. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, grupy osób), które wytwarzają produkty o charakterze rękodzieła tradycyjnego i artystycznego np. wyroby z wikliny, z wosku pszczelego, drewna, produkty kowalstwa artystycznego lub rymarskie, wyroby rękodzielnicze typu szydełkowane, wyszywane  obrusy, ubrania, elementy ubrań, wyroby spożywcze i kulinarne (herbatki ziołowe, wypieki i potrawy regionalne), wyroby lokalnych rzeźbiarzy, malarzy, ceramika, wyroby z papieru – okolicznościowe kartki, ozdoby, zabawki, itp.
2.    W skład obszaru LGD „Ziemia Pszczyńska” wchodzą następujące gminy: Pawłowice, Suszec, Kobiór, Miedźna, Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna.  W skład LGD „Morawskie Wrota” wchodzą gminy: Gorzyce, Godów, Krzyżanowice. W skład LGD LYSKOR wchodzą Gminy: Lyski i Kornowac.
3.    Biuro LGD „Ziemia Pszczyńska” mieści się w Pszczynie na ul. 3 maja 11. Biuro LGD „Morawskie Wrota” mieści się w Gorzycach na ul. Bogumińskiej 31. Biuro LGD LYSKOR mieści się w Pstrążnej na ul. Szkolnej 7.
4.    Aby znaleźć się w bazie twórców lokalnych należy wypełnić formularz zgłoszeniowy-Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz ankietę- Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

$ 3 Zasady logowania
1.    Rejestracja odbywa się za pomocą funkcji ZAREJESTRUJ SIĘ dostępnej na stronie głównej  Serwisu.  W procesie rejestracji w Serwisie koniecznie jest podanie następujących informacji: imię, adres email, miejscowość, swój login i hasło. Login i hasło będą używane podczas każdego logowania. Pozostałe dane: nazwisko, kod pocztowy, ulica oraz telefon podanie ich jest dobrowolne.
2.    Po zaakceptowaniu regulaminu i kliknięciu REJESTRUJ zostanie wyświetlona informacja zwrotna - każdy zarejestrowany otrzyma na podany adres emailowy informację z dalszymi wskazówkami dotyczącymi szczegółów obsługi swojego profilu.
3.    Podany login i hasło należy zapamiętać - login i hasło będą konieczne podczas każdego logowania się na stronę.
4.    Login użytkownika jest niezmienny.
5.    Dane Osobowe są wprowadzane przez Użytkownika dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do pomyślnego zakończenia procesu Rejestracji.
6.    Pierwsze logowanie na stronę odbywa się za pomocą kliknięcia w link aktywacyjny, otrzymany na podany email. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu e-maila, zawierającego link aktywacyjny, na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji, będące wynikiem świadczenia usług innych serwisów, operatorów.
7.    Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcji systemu gdy jego konto zostanie zweryfikowane przez Administratora Serwisu. Gdy konto zostanie zweryfikowane Użytkownik po zalogowaniu może przeglądać i dodawać własne wyroby oraz modyfikować dane kontaktowe.
8.    W przypadku zagubienia hasła wystarczy skorzystać z funkcji NIE PAMIĘTAM HASŁA? PRZYPOMNIJ HASŁO!- hasło zostanie przysłane na podany adres email.
9.    Każdy użytkownik ma prawo żądać usunięcia swojego konta z Serwisu.
10.    Określony adres e-mail może być wykorzystany tylko do jednej rejestracji.
11.    Serwis ma prawo do usunięcia konta Użytkownika, który dopuszcza się złamania zasad niniejszego Regulaminu.
12.    W przypadku niestosowania się do niniejszego Regulaminu Administrator Serwisu ma prawo usunąć Konto Użytkownika, zaś Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić od Serwisu żadnych roszczeń z tego tytułu a w szczególności roszczeń odszkodowawczych.

$ 4. Materiały Użytkownika
1.    Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczenie zdjęć następujących materiałów: wyrobów wraz z opisem i ceną oraz zdjęciami przedstawiających prace Użytkowników. Można również modyfikować Dane oraz Wyroby. Dostęp do opisanych usług mają tylko Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie.
2.    Zabrania się zamieszczania w Serwisie Materiałów Użytkownika naruszających prawo, o charakterze bezprawnym, wzmacniających nienawiść etniczną, rasową, wyznaniową, pochwalającą faszyzm, komunizm, nazizm, zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, propagujących przemoc, naruszających prawa innych osób, itp.
3.    Portal nie prowadzi sprzedaży. Dane dotyczące cen podanych na stronie internetowej mają tylko charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

$5. Dane Adresowe
1.    Dane Adresowe są wprowadzane przez Użytkowników dobrowolnie.
2.    Wprowadzenie Danych adresowych możliwe jest tylko dla Użytkowników zarejestrowanych.
3.    Dane Adresowe przetwarzane przez Serwis obejmują np: Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Telefon, E-mail. Dane Adresowe Użytkownika będą widoczne dla innych Użytkowników Serwisu (Zarejestrowanych i Niezarejestrowanych) wraz ze wszystkimi danymi wprowadzonymi przez Użytkownika składającymi się na Profil Użytkownika.
4.    Każdy Użytkownik posiada dostęp do swoich Danych Adresowych, może w każdej chwili je zmienić. Może również w każdej chwili domagać się od Administratora ich całkowitego usunięcia.
5.    Wymienione w pkt. 3 Dane Adresowe wraz z wszystkimi danymi prowadzonymi przez Użytkownika podlegają prawnej ochronie. Bez zgody osoby, której dane dotyczą, ich przetwarzanie, udostępnianie innym podmiotom jest zabronione, chyba że upoważnienie takie wynika z przepisów prawa.

Pliki do pobrania

Ostatnie produkty

Kategoria:

Autor:

Kalendarz imprez

Niezwykłe sylwetki

Kontakt

LGD Lyskor LGD Morawskie Wrota LGD Ziemia Pszczyńska

KREATOR © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.
EFR
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013.