facebook
Jesteś na → Strona główna→ Idea KREATORa

Idea KREATORa

Idea KREATORa

KREATOR

Kreatywnie Razem Eksponujemy Ambitnie Tworzone Oryginalne Rękodzieła


„Przełożyć pasję na sukces to zadanie dla KREATYWNYCH.

Odkryć potencjał drzemiący w lokalnych rękodzielnikach to zadanie dla KREATORA”.

  

Celem projektu KREATOR jest odkrycie i wykorzystanie potencjału drzemiącego w twórczości lokalnej.

Podejmowane działania są wynikiem współpracy trzech Lokalnych Grup Działania „Morawskie Wrota", LYSKOR oraz „Ziemia Pszczyńska", które stworzyły projekt KREATOR z myślą o ludziach, którzy pragną rozszerzyć i rozpromować swoją twórczość.

I etapem Kreatora było przeprowadzenie ankiet z twórcami.

Celem projektu KREATOR jest odkrycie i wykorzystanie potencjału drzemiącego
w twórczości lokalnej.

Podejmowane działania są wynikiem współpracy trzech Lokalnych Grup Działania „Morawskie Wrota", LYSKOR oraz „Ziemia Pszczyńska", które stworzyły projekt KREATOR z myślą o ludziach, którzy pragną rozszerzyć i rozpromować swoją twórczość.

I etapem Kreatora było przeprowadzenie ankiet z twórcami. Celem badań było lepsze poznanie twórców, ich potrzeb i oczekiwań związanych z rozwojem zainteresowań oraz chęcią podjęcia współpracy z Lokalnymi Grupami Działania: LYSKOR, „Morawskie Wrota" oraz „Ziemia Pszczyńska”

W badaniu, które zostało przeprowadzone w listopadzie 2010 r. wzięło udział odpowiednio:         
-Stowarzyszenie  LGD „Morawskie Wrota”: 61 twórców zlokalizowanych na terenie gmin Godów, Gorzyce, Krzyżanowice,                                                                                              
 -Stowarzyszenia LGD LYSKOR: 30 twórców zamieszkujących Gminy Lyski oraz Kornowac.                                                                                                                                     
-Stowarzyszania LGD „Ziemia Pszczyńska”: 70 twórców z gmin Goczałkowice Zdrój, Miedźna, Kobiór, Pawłowice, Pszczyna oraz Suszec.

Grupą docelową były podmioty (np. osoby fizyczne, grupy nieformalne, rzemieślnicy, producenci i inni), które wytwarzają produkty o charakterze rękodzieła tradycyjnego oraz artystycznego np. wyroby z wikliny, z wosku pszczelego, drewna, produkty kowalstwa artystycznego lub rymarskie, wyroby rękodzielnicze, szydełkowane, wyszywane obrusy, ubrania, elementy ubrań, wyroby spożywcze i kulinarne (herbatki ziołowe, wypieki i potrawy regionalne), wyroby lokalnych rzeźbiarzy, malarzy, ceramika, wyroby z papieru – okolicznościowe kartki, ozdoby itp., zabawki typu handi mandi i inne.

Podstawowe dane na temat twórcy, tj. imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz dziedzinę jaką dany twórca się zajmuje, zostały zebrane od lokalnych instytucji kultury, gmin, lokalnych działaczy, mieszkańców i pozwoliły utworzyć podstawową (wyjściową) bazę lokalnych twórców. Informacje o KREATORZE oraz poszukiwaniu lokalnych twórców były umieszczane w lokalnej prasie, na plakatach promocyjnych informujących o projekcie jak również na stronach internetowych gmin, powiatów i na portalach parterów współpracy, czyli LGD LYSKOR, „Morawskie Wrota” oraz „Ziemia Pszczyńska”,

Badanie przeprowadziło łącznie 13 ankieterów. Dwóch z LGD LYSKOR, czterech ze Stowarzyszenia „Morawskie Wrota” zaś siedmiu ze Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”. W większości badania były przeprowadzanie w domach twórcy, gdzie ankieterzy mogli zobaczyć tworzone dzieła. Średnio każde badanie trwało ok. 1 h.

Wnioski oraz podsumowanie badań.

Zdecydowana większość twórców to kobiety – stanowią one 82% wszystkich badanych

Prawie połowa badanych ma 50% badanych ma 40-60 lat, zaś 30% jest w wieku 20-40 lat.

Obszary działalności: prym wiedzie: hafciarstwo, szydełkowanie, malarstwo, odlewy z masy solnej. Większość twórców zajmuje się lub łączy ze sobą kilka dziedzin równocześnie

Zdecydowana większość (ok. 75%) twórców wystawiała już gdzieś swoje dzieła – głównie lokalnie (w domach, na lokalnych imprezach typu dożynki, wystawy w domach kultury, kiermasze).

Dla wszystkich twórczość to pasja/hobby jednak dla: 7% jest to również praca zawodowa,
a dla 13% dodatkowy zarobek

We wszystkich grupach twórcy sprzedają swoje dzieła głównie znajomym, podczas wystaw, kiermaszy, jarmarków.

Barierami do podjęcia działalności są: brak czasu, podeszły wiek, problemy zdrowotne, inne źródła dochodu, nieopłacalność, brak środków finansowych

Według nas bariery te wynikają z nierozeznania rynku, w obracaniu się w zamkniętym środowisku, we własnym gronie. Osoby te nie wiedzą, że „można inaczej", że jeśli się wyjdzie poza obszar lokalny, może wzrosnąć popyt – być może w miejscu zamieszkania rynek już jest nasycony.

85% twórców chce nawiązać współpracę z innymi twórcami. Głównie współpraca ma polegać na wymianie doświadczeń.

Prawie 100 % chciałaby nawiązać współpracę z LGD. Natomiast w większości współpraca miałaby się opierać na dzieleniu się oraz wymianą doświadczeń, udziałem w kiermaszach, wystawach oraz promocją produktów.

Sporo osób jest również zainteresowana otrzymaniem pomocy w sprzedaży/dystrybucji swoich produktów, natomiast już zdecydowanie mniej osób jest zainteresowana zdobywaniem wiedzy w w/w zakresu oraz promocji swoich produktów.

W związku z powyższym można wysnuć hipotezę, że twórcy są chętni do wymiany doświadczeń ale nie są wystarczająco zmotywowani do rozwijania się w kierunku komercjalizacji swojego rękodzieła.

Większość badanych osób jest skłonna do wyjazdów organizowanych przez partnerskie LGD. Nie mniej jednak spora część osób zaznaczała, iż musi zostać zorganizowany wspólny transport oraz wyjazdy powinny być jednodniowe. Na powyższe czynniki z pewnością wpłynęły kilkakrotnie wymieniane bariery takie jak:

brak samochodu, brak czasu, stan zdrowia, brak prawa jazdy, opieka nad dziećmi, wnukami, osobami starszymi.

 

Wyznaczone cele na przyszłość

(realizacja projektu współpracy)

Zakres realizowanych zadań może ulec zmianie po weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski

Ukierunkowanie twórców lokalnych na tworzenie dzieła związanego z dziedzictwem kulturowym  promującym Stowarzyszenia LGD LYSKOR, „Morawskie Wrota” oraz „Ziemia Pszczyńska”.

1) Ukierunkowanie lokalnych twórców na tworzenie działa związanego z lokalnym dziedzictwem kulturowym poprzez:

udział w wystawach, targach, jarmarkach, kiermaszach, m.in. Dożynki Jasnogórskie
w Częstochowie, Targi Agroturystyczne Agro Travel bieżącą konsultację z etnografami.

2) Promocja KREATORa oraz lokalnych twórców

opracowanie wspólnego logotypu, stworzenie strony internetowej, opracowanie ulotek, opracowanie banneru- roll up, stoisk promocyjnych, katalogu rękodzielników zrzeszonych
w projekcie KREATOR, artykuły w prasie lokalnej oraz branżowej, informacje na portalach internetowych instytucji publicznych oraz pozostałych kanałach informacyjnych.

3) Zagospodarowanie potencjału osób, które chcą na tym zarobić.

stworzenie wspólnej platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów umożliwiających rozwój. Zorganizowanie konferencji otwierającej i zamykającej projekt, której celem będzie integracja lokalnych rękodzielników, uczestników projektu KREATOR. W tym celu zostaną również zaproszone władze poszczególnych gmin, organu nadzorującego projekt oraz prelegenci, animatorzy zaangażowani w projekt. Zorganizowanie szkolenia z zakresu prawno-fiskalnego oraz organizacji sprzedaży dla osób, których produkty znajdą się na stronie internetowej.

Można przypuszczać, iż w miarę rozwoju współpracy z LGD, innymi rękodzielnikami, zdobywaniem nowej wiedzy i doświadczeń, a także wsparciem promocji wytwarzanych produktów będą gotowi do podjęcia zarobkowej działalności związanej ze swoją twórczością.

Zobacz również:

Ostatnie produkty

Kategoria:

Autor:

Kalendarz imprez

Niezwykłe sylwetki

Danuta

Ostatnie prace:

Kontakt

LGD Lyskor LGD Morawskie Wrota LGD Ziemia Pszczyńska

KREATOR © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.
EFR
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013.